SIL-logo 

  SIL Felles informasjon

Medlemskontingenten til SIL er kr 150,- per år.

Det vises til den enkelte undergruppe sine retningslinjer og vedtak for treningsavgifter.

 

 

Kategori: Uncategorised