SIL-logo 

  SIL's Idrettsskole

sil-web-10000

En idrettsskole er et variert aktivitetstilbud hvor hvor barn fra 1.-4. klasse får prøve seg i flere idretter og i flere miljøer, for eksempel i sal, på løkka, i skog og mark, på snø og is eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk, gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnas utviklingsnivå.

Hvorfor idrettsskole?

For:
• Å gi barna et godt grunnlag for videre valg av idrett.
• Å få prøve ut forskjellige idretter, som igjen kan forhindre frafall i tidlig alder.
• Å forebygge skader gjennom varierte treningsaktiviteter.
• Å stimulere til samarbeid på tvers av gruppene i idrettslaget eller med andre idrettslag i lokalmiljøet.
• Å bidra til et samordnet og koordinert idrettstilbud i lokalmiljøet.

Ungene blir delt inn i 2 eller 3 grupper ut fra antall påmeldte. 
Det blir maks 30 barn i hver gruppe.
Idrettskoleåret følger skoleåret med aktiviteter i ca 30 uker. Vi vil ha base på Stranda stadion, samt ha innetimer på Svolvær Skole. En del idretter vil kreve at vi flytter aktiviteten for eksempel til klatreveggen i kabelvåg. Noen idretter kan også kreve at vi flytter dag.

Vi er avhengig av at foreldrene stiller som aktivitetsledere. Barn som har foreldre som er aktivitetsledere er sikret plass på Idrettsskolen. Oppgavene til aktivitetslederne varierer, noen kan ha ansvar for dagens aktivitet (til noen av aktivitetene har vi leid inn instruktører), andre har ansvar for å følge opp enkelte barn. Vi er veldig opptatt at hvert enkelt barn blir sett i hver økt. Det er derfor viktig at mange voksne er til stede på hver trening, men alle aktivitetslederne trenger ikke å møte hver gang. Det varierer hvor mange treninger hver aktivitetsleder har ansvar for, men i år har det vært maks 5-6 treninger, flere har hatt ansvar for færre eller ingen. Før vi startet opp med Idrettsskolen gjennomførte mange av aktivitetslederne et aktivitetslederkurs i barneidrett. Her lærte vi mye om barn og idrett, og vi gjennomførte mange øvelser. Det blir nytt kurs i september.

Påmeldingen åpner i juni og påmeldingsfristen er 31.08.19. ("Først til mølla"). ETTER påmeldingsfristens utløp vil alle få e-post om barnet har fått plass. Pris er 400 kr per barn. I tillegg må de som ikke allerede er medlem i SIL betale medlemsavgift kr 150,-.

sil-web-026

Vedlegg:
Last ned denne filen (SIL-idrettsskole.pdf)SIL-idrettsskole.pdf[Artikkel i Våganavisa]1148 kB
Kategori: Svolvær IL