Svømming

Det innkalles til møte i fotballgruppas trener-/lederforum tirsdag 5. mars kl. 18.30-20.00. Klubbhuset, Stranda.

Se vedleggene for info.

 

Lagledersider

Her er informasjon om Fotballforsikringen 2012 og gjeldende forsikringsbevis.

Mer om fotballforsikringen: www.fotball.no/nff/fotballforsikring/

HVA GJØR JEG VED FOTBALLSKADE?

Lagledersider

Vedlegg viser gjeldende retningslinjer/driftsregler i fotballgruppa.

I tillegg andre retninglinjer og maler vi skal benytte oss av, sesongen 2013.

Lagledersider

Her er treningstidene i Kong Øysteins Hall, våren 2012.

Lagledersider

Her er gjeldene regler for utleie av SIL-bussen.

Egne regler for bruk av den "nye" bilen, som kommer i drift over påske.

Lagledersider

Hovedsponsor